Tapetování: lepení papírových a vinylových tapet

Zásadní rozdíl mezi papírovými a vinylovými tapetami spočívá v jejich odolnosti a možnostech údržby.

Papírové tapety jsou nejméně odolným druhem tapet s omezenou či nulovou omyvatelností.

Vinylové tapety jsou naopak tapety s nejodolnějším povrchem, plně omyvatelné, otěruvzdorné, odolné proti mechanickému poškození (poškrábání) a částečně tepelně izolují.

 

Více o papírových tapetách » | Více o vinylových tapetách »

 

  Papírová tapeta Boys and Girls 5 Papírová tapeta Esprit 12 Papírová tapeta Oilily Papírová tapeta Urban Flowers
Vinylová tapeta Kingston Vinylová tapeta Kingston Vinylová tapeta New Classics Vinylová tapeta New Classics

 

 

Chci vidět více papírových tapet » | Chci vidět více vinylových tapet »

 

Spotřeba tapet
Spotřebu tapet nelze počítat jen podle plochy stěn jako v případě malování. Zvláště u vzorovaných tapet je nutno počítat s prostřihem nutným pro zachování návaznosti vzoru. Výpočet spotřeby tapet »

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁKUP TAPET: Na jednu stěnu je nutno použít tapety se stejným číslem šarže, protože tapety různých výrobních šarží mohou vykazovat mírné barevné odchylky. Při nákupu proto věnujte zvýšenou pozornost číslu šarže, které je vždy uvedeno na etiketě tapety.

 

Kontrola tapet
Před tapetováním proveďte vizuální kontrolu tapet: jednu roli rozbalte a zkontrolujte vzor a barevnost tapety. Při zjištění vad či barevných odchylek tapety reklamujte. V opodstatněných případech lze reklamovat i nastříhané tapety. Ojediněle lze reklamovat i tapety nalepené, avšak jakmile vadu tapety objevíte, další pruhy tapet již nelepte! Pokud je první role tapety v pořádku, proveďte tzv. „vějířový test“ – rozbalte více rolí, z každé odmotejte cca 2 metry, částečně je přeložte přes sebe a zkontrolujte, zda je vzor a barevnost všech tapet stejná.

 

Příprava podkladu pro lepení tapet
Podklad pro lepení tapet musí být hladký, rovný, pevný, suchý, s optimální nasákavostí a bez prasklin, plísní a skvrn. Více o přípravě podkladu pro tapetování »

 

Pomůcky pro lepení tapet
Obyčejná tužka, dlouhé pravítko, svinovací metr, olovnice, vodováha, nůžky, zalamovací nůž, přítlačný pryžový váleček nebo měkký tapetovací kartáč, tapetovací štětka nebo váleček na lepidlo, lepidlo na tapety, kbelík, štafle, pracovní plocha nebo alespoň podložka na řezání, kuchyňský budík, měkký hadr.

 

Lepidlo
Používejte kvalitní lepidlo určené pro lepení papírových a vinylových tapet a dodržujte návod na použití uvedený na etiketě. Pro lepení papírových a vinylových tapet doporučujeme lepidlo na tapety Metylan Normalnebo Metylan Special od firmy Henkel.

 

Postup při lepení papírových a vinylových tapet
Při lepení tapet i během schnutí udržujte konstantní teplotu (ideálně 18 až 20°C).

1. Vystěhujte nábytek, případně jej sestěhujte do středu místnosti a zakryjte zakrývací fólií.
2. Odpojte místnost od elektrického proudu a odmontujte kryty vypínačů a zásuvek. Pokud chcete pracovat večer, nezapomeňte si zajistit náhradní zdroj osvětlení. Pokud je to možné, odmontujte i podlahové lišty.
3. Před lepením tapet si omyjte ruce: nečistota, pot a mastnota mohou zašpinit tapetu či stěnu.
4. Připravte lepidlo. Postupujte podle návodu k použití uvedeného na etiketě.
5. S tapetováním začínejte vždy ve směru od okna (pokud je stěna bez okna začněte na straně blíže k oknu). Pomocí olovnice nebo vodováhy nakreslete na stěnu tužkou vodící svislou čáru pro první pruh tapety. Čára musí být zcela svislá a rovná, protože ovlivní nalepení všech tapet, proto použijte dlouhé pravítko nebo rovnou dřevěnou lištu. Vodící čáru nakreslete tak, aby tapeta přesahovala o cca 1 až 2 cm přes roh do výklenku okna (nebo na vedlejší stěnu v případě stěny bez okna).
6. Jako první vytapetujte výklenky dveří a oken. Tapetu ustřihněte tak, aby přesně vyplnila vnitřní plochu výklenku, nalepte ji a vyhlaďte tapetovacím kartáčem nebo přítlačným válečkem (postup lepení viz bod 9 až 11). Jakmile se v průběhu následného tapetování dostanete k výklenku, ustřihněte pruh tapety v takové šířce, aby do již vytapetovaného výklenku okna přesahovala o 1 až 2 cm.
7. Změřte výšku místnosti. Délka tapety by měla být o cca 5 cm delší. Uřízněte či odstřihněte první pruh tapety, ale zatím ho nelepte. Před nalepením prvního pruhu tapety doporučujeme nejprve sestavit alespoň 3 pruhy tapety na zemi a zkontrolovat, zda navazuje vzor.
8. První pruh tapety přiložte k tapetě odmotané z role, sesaďte vzor, přesah z role odřízněte a uřízněte druhý pruh. Stejným způsobem odřízněte i třetí pruh.
9. Položte pruh tapety na pracovní stůl lícem (vzorem) dolů a lepidlem rovnoměrně natřete celou zadní stranu tapety. Papírové a vinylové tapety je potřeba před přilepením na zeď nechat lepidlo nasáknout 2 až 3 minuty (papírové) nebo 3 až 5 minut (vinylové), přičemž čas vsakování musí být u všech pruhů tapet stejný. Pozor, bude-li čas vsakování delší než doporučený, tapeta se natáhne nebo se dokonce může začít trhat.
10. Nasákávání zlepšíte, pokud pruh tapety po natření lepidlem přeložíte (lepidlem k sobě). Tapetu je ideální složit na čtvrtiny: konce tapety nejprve přeložte do středu pruhu tapety a celý pruh poté přeložte napůl. Dbejte na to, aby lepidlo neušpinilo líc tapety (vzor).
11. Štětkou nebo válečkem naneste na stěnu lepidlo. U prvního pruhu tapety samozřejmě v místě výchozí svislé čáry, která musí být lepidlem překryta v celé délce.
12. Přesně k výchozí čáře nalepte první pruh tapety, postupujte odshora dolu.
13. Tapetu ihned po nalepení vyhlaďte tapetovacím kartáčem nebo přítlačným válečkem (v nouzi lze použít i čistý a suchý hadřík), zamezíte vzniku vzduchových bublin. Tapety vyhlazujte od středu k okrajům. Pokud zpod tapety vytéká lepidlo, ihned ho setřete vlhkým hadrem.
14. Jakmile je tapeta vyhlazena, může se stát, že její okraje stále nejsou optimálně přilepené. V takovém případě svislé okraje tapet odchlípněte a ještě jednou podmázněte štětkou s lepidlem. Poté je opět přilepte na stěnu a důkladně vyhlaďte kartáčem nebo pryžovým válečkem.
15. Stejným způsobem přilepte další pruhy tapety. Tapety se lepí těsně vedle sebe, překrývat se mohou pouze v rozích a na jiných obtížných místech. Před nalepením každého pruhu tapety se ujistěte, že vzory na sebe navazují.
16. Vždy po vytapetování celé stěny upravte délku tapet na přesný rozměr stěny. Přesahy tapet u stropu: hranou nůžek či širokou špachtlí opatrně vtlačte tapetu do rohu mezi stěnou a stropem a vytvořte na ní rysku. Tapetu poté kousek odlepte, podél rysky odstřihněte, podmázněte lepidlem, opět přitlačte a vyhlaďte. Přesahy tapet u podlahy: hranou nůžek či širokou špachtlí opatrně vtlačte tapetu do rohu mezi stěnou a podlahou a odřízněte odlamovacím nožem pomocí pravítka.
17. Udělejte otvory pro zásuvky a vypínače. Tapetu křížem nařízněte zlamovacím nožem, poté vystřihněte otvor alespoň o 0,5 cm menší než je rozměr plastového krytu a tapetu uhlaďte.
18. Během schnutí tapet udržujte konstantní teplotu (ideálně 18 až 20°C). Vyvarujte se proto průvanu i přílišného topení. Větrání je sice nutné, ale s mírou (ideální je nastavit okna na tzv. mikrovětrání). Tapety musí schnout minimálně 12 hodin, ale lepší je vyčkat 24 hodin.
19. Přimontujte kryty zásuvek a vypínačů, případně podlahové lišty.
20. Nastěhujte nábytek a užívejte si váš nový interiér!

 

Tipy a triky pro lepení papírových a vinylových tapet

Ihned po odstřižení z role pruh tapety vzadu obyčejnou tužkou očíslujte a současně označte vršek tapety, aby při lepení omylem nedošlo k převrácení (pokud ovšem nelepíte tapety s převráceným lepením, kdy se každý druhý pruh tapety lepí vzhůru nohama).
Natírání tapety lepidlem. Před natíráním položte ustřižený pruh tapety na pracovní stůl tak, aby byl kraj tapety přesně na hraně stolu. Pracovní plochu díky tomu nezamažete od lepidla.
Doba vsakování lepidla do tapet by měla být u všech pruhů tapet stejná, jinak může dojít k různému smršťování při sesychání tapet. Ideálním pomocníkem je kuchyňský budík.
Nasákávání tapety lepidlem zlepšíte, pokud pruh tapety po natření lepidlem přeložíte (lepidlem k sobě). Pruh je ideální složit na čtvrtiny: konce tapety nejprve přeložte ke středu pruhu tapety a celý pruh poté přeložte napůl. Dbejte, aby lepidlo neušpinilo líc tapety (vzor).
Aby tapeta perfektně doléhala na stěnu u podlahy a stropu, vtlačte ji opatrně (ještě před odříznutím přesahu tapety) do hrany mezi stěnou a podlahou/stropem širokou špachtlí nebo hranou nůžek.
•  Před použitím se ujistěte, že je odlamovací nůž ostrý, ideálně použitou čepel odlomte.
Rohy. Pruhy tapet v rozích místnosti zastřihněte tak, aby na další stěnu přesahovaly jen o cca 1 až 2 cm. Tento přesah pak na několika místech vodorovně nastřihněte, vyrovnáte tím případné nerovnosti navazujících stěn. Nový pruh tapety nalepte na tento přesah.
Plocha za radiátory se netapetuje, tapeta by měla za radiátor přesahovat jen o 10 až 15 cm.
Stropy doporučujeme tapetovat ve dvojici.

 

Odstraňování papírových a vinylových tapet
Papírové a vinylové tapety a fototapety pravděpodobně nepůjdou (vzhledem k jejich technologické zastaralosti) odstranit za sucha a je nutné je odstranit mokrou cestou. Více o odstraňování tapet »
 

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení