Jak nalepit vinylové nebo papírové tapety?

úvodní obrázek

Nevíte, jak tapetovat vinylové tapety nebo si lámete hlavu, jak lepit papírové tapety? Máme pro vás dobrou zprávu – přestože jsou odlišné svými vlastnostmi, lepí se stejným způsobem. Projděte si hlavní zásady, které vám při tapetování pomůžou.  

Než si vysvětlíme, jak lepit vinylové tapety a jak si poradit s papírovými, připravme si všechno, co k tomu budeme potřebovat. Tak schválně – pamatovali jste před lepením papírových a vinylových tapet na všechno?


Před nalepením prvního pruhu tapety doporučujeme

Před lepením papírových či vinylových tapet rozbalte jednu roli a prohlédněte ji: Zkontrolujte vzor a barevnost tapety.

Při zjištění vad či barevných odchylek tapety reklamujte. V opodstatněných případech můžete reklamovat i nastříhané tapety. Ojediněle lze reklamovat i tapety nalepené, avšak jakmile vadu tapety objevíte, další pruhy tapet již nelepte!

TIP OD MATĚJE

Udělejte vějířový test vzoru a barvy. Pokud je první role tapety v pořádku, proveďte tzv. „vějířový test“ – rozbalte více rolí, z každé odmotejte cca 2 metry, částečně je přeložte přes sebe a zkontrolujte, zda je vzor a barevnost všech tapet stejná.

Nepostradatelné pomůcky pro lepení tapet

Když se přesvědčíte, že je s tapetami všechno v pořádku, nachystejte si následující nezbytnosti:

Pomucky pro tapetovani

Tip od Matěje

Používejte kvalitní lepidlo určené pro lepení papírových a vinylových tapet na stěnu. Dodržujte návod na použití uvedený na etiketě. Z vlastních zkušeností doporučujeme lepidlo na tapety Metylan Normal (na papírové tapety) a Metylan Special (na vinylové tapety) od firmy Henkel.


20 kroků jak lepit vinylové i ty papírové tapety bez problémů

 1. Udělejte si prostor. Vystěhujte nábytek, případně ho sestěhujte do středu místnosti a zakryjte zakrývací fólií.
 2. Odmontujte všechny překážky. Odpojte místnost od elektrického proudu a odmontujte kryty vypínačů a zásuvek. Pokud chcete pracovat večer, nezapomeňte si zajistit náhradní zdroj osvětlení. V případě potřeby odmontujte i podlahové lišty.
 3. Čisté ruce = čistá tapeta. Před lepením tapet si omyjte ruce: nečistota, pot a mastnota mohou zašpinit tapetu či stěnu.
 4. Lepidlo míchejte dle návodu. Připravte lepidlo. Postupujte podle návodu k použití uvedeného na etiketě.
 5. Začněte správným směrem. S tapetováním začínejte vždy ve směru od okna (pokud je stěna bez okna začněte na straně blíže k oknu). Pomocí olovnice nebo vodováhy nakreslete na stěnu tužkou vodicí svislou čáru pro první pruh tapety. Čára musí být zcela svislá a rovná, protože ovlivní nalepení všech tapet, proto použijte dlouhé pravítko nebo rovnou dřevěnou lištu. Vodicí čáru nakreslete tak, aby tapeta přesahovala o cca 1 až 2 cm přes roh do výklenku okna (nebo na vedlejší stěnu v případě stěny bez okna).
 6. Nejdřív vytapetujte výklenky dveří a oken. Tapetu ustřihněte tak, aby přesně vyplnila vnitřní plochu výklenku, nalepte ji a vyhlaďte tapetovacím kartáčem nebo přítlačným válečkem (postup lepení najdete v bodech 9 až 11). Jakmile se v průběhu následného tapetování dostanete k výklenku, ustřihněte pruh tapety v takové šířce, aby do již vytapetovaného výklenku okna přesahovala o 1 až 2 cm.
 7. Zkontrolujte návaznost vzorů. Změřte výšku místnosti. Délka tapety by měla být o cca 5 cm delší. Uřízněte či odstřihněte první pruh tapety, ale zatím ho nelepte. Před nalepením prvního pruhu tapety doporučujeme nejprve sestavit alespoň 3 pruhy tapety na zemi a zkontrolovat, zda navazuje vzor.
 8. Sesaďte vzor. První pruh tapety přiložte k tapetě odmotané z role, sesaďte vzor, přesah z role odřízněte a uřízněte druhý pruh. Stejným způsobem odřízněte i třetí pruh.
 9. Dodržujte ideální dobu nasáknutí lepidla. Položte pruh tapety na pracovní stůl lícem (vzorem) dolů a lepidlem rovnoměrně natřete celou zadní stranu tapety. Tapety je potřeba před přilepením na zeď nechat nasáknout lepidlo, a to 2 až 3 minuty u papírových a  a 3 až 5 minut u vinylových, přičemž čas vsakování musí být u všech pruhů tapet stejný. Pozor, bude-li čas vsakování delší než doporučený, tapeta se natáhne nebo se dokonce může začít trhat.
 10. Trik pro zlepšení nasákavosti. Nasákávání zlepšíte, pokud pruh tapety po natření lepidlem přeložíte (lepidlem k sobě). Tapetu je ideální složit na čtvrtiny: konce tapety nejprve přeložte do středu pruhu tapety a celý pruh poté přeložte napůl. Dbejte na to, aby lepidlo neušpinilo líc tapety (vzor).
 11. První nanášení lepidla na stěnu. Štětkou nebo válečkem naneste na stěnu lepidlo. U prvního pruhu tapety samozřejmě v místě výchozí svislé čáry, která musí být lepidlem překryta v celé délce.
 12. Odshora dolů. Přesně k výchozí čáře nalepte první pruh tapety, postupujte odshora dolů.
 13. Vyhlazujte ihned, od středu k okrajům. Tapetu ihned po nalepení vyhlaďte tapetovacím kartáčem nebo přítlačným válečkem (v nouzi se dá použít i čistý a suchý hadřík), zamezíte tím vzniku vzduchových bublin. Tapety vyhlazujte od středu k okrajům. Pokud zpod tapety vytéká lepidlo, ihned ho setřete vlhkým hadrem.
 14. Odchlíplé okraje nejsou problém. Jakmile je tapeta vyhlazená, může se stát, že její okraje stále nejsou optimálně přilepené. V tom případě svislé okraje tapet odchlípněte a ještě jednou podmázněte štětkou s lepidlem. Poté je opět přilepte na stěnu a důkladně vyhlaďte kartáčem nebo pryžovým válečkem.
 15. Tapety lepíme těsně vedle sebe. Stejným způsobem přilepte další pruhy tapety. Tapety se lepí těsně vedle sebe, překrývat se mohou pouze v rozích a na jiných obtížných místech. Před nalepením každého pruhu tapety se ujistěte, že vzory na sebe navazují.
 16. Upravte délku tapet přesně podle stěny. Vždy po vytapetování celé stěny upravte délku tapet na přesný rozměr stěny. Přesahy tapet u stropu: hranou nůžek nebo širokou špachtlí opatrně vtlačte tapetu do rohu mezi stěnou a stropem a vytvořte na ní rysku. Potom tapetu kousek odlepte, podél rysky odstřihněte, podmázněte lepidlem, opět přitlačte a vyhlaďte. Přesahy tapet u podlahy: hranou nůžek nebo širokou špachtlí opatrně vtlačte tapetu do rohu mezi stěnou a podlahou a odřízněte odlamovacím nožem pomocí pravítka.
 17. Otvory pro zásuvky i vypínače. Tapetu křížem nařízněte zalamovacím nožem, poté vystřihněte otvor alespoň o 0,5 cm menší než je rozměr plastového krytu a tapetu uhlaďte.
 18. Udržujte stálou teplotu. Během schnutí tapet udržujte konstantní teplotu, ideálně 18 až 20 °C. Vyvarujte se proto průvanu i přílišného topení. Větrání je sice nutné, ale s mírou (ideální je nastavit okna na tzv. mikrovětrání). Tapety musí schnout minimálně 12 hodin, ale lepší je počkat 24 hodin.
 19. Kompletace rozdělaného. Přimontujte kryty zásuvek a vypínačů, případně podlahové lišty.
 20. Nábytek na své místo. Nastěhujte nábytek a užívejte si váš nový interiér.

Hotovo! 

Papírové a vinylové tapety na zeď- postup lepení, tipy a triky

Teorie při lepení papírových a vinylových tapet je jedna věc, ale až praxe vás při tapetování zdokonalí. Přijměte několik rad – vyhnete se začátečnickým chybám a bude tapetovat téměř jako profesionální tapetáři.

Číslování pruhů tapet pro přehlednost

Ihned po odstřižení z role očíslujte pruh tapety vzadu obyčejnou tužkou a současně označte vršek tapety, aby při lepení omylem nedošlo k převrácení (pokud ovšem nelepíte tapety s převráceným lepením, kdy se každý druhý pruh tapety lepí vzhůru nohama).

Natírání tapety lepidlem bez nepořádku

Před natíráním položte ustřižený pruh tapety na pracovní stůl tak, aby byl kraj tapety přesně na hraně stolu. Pracovní plochu díky tomu nezamažete od lepidla.

Budík jako hlídač vsakování

Doba vsakování lepidla do tapet by měla být u všech pruhů tapet stejná, jinak může dojít k různému smršťování při sesychání tapet. Ideálním pomocníkem je kuchyňský budík.

Lepší nasákávání po složení na čtvrtiny

Nasákávání tapety lepidlem zlepšíte, pokud pruh tapety po natření lepidlem přeložíte (lepidlem k sobě). Pruh je ideální složit na čtvrtiny: konce tapety nejprve přeložte ke středu pruhu tapety a celý pruh poté přeložte napůl. Dbejte, aby lepidlo neušpinilo líc tapety (vzor).

Pro perfektní doléhání na stěnu

Aby tapeta perfektně doléhala na stěnu u podlahy a stropu, vtlačte ji opatrně (ještě před odříznutím přesahu tapety) do hrany mezi stěnou a podlahou/stropem širokou špachtlí nebo hranou nůžek.

Nůž ostrý jako břitva

Před použitím se ujistěte, že je odlamovací nůž ostrý, ideálně použitou čepel odlomte.

Jak se vypořádat s rohy

Pruhy tapet v rozích místnosti zastřihněte tak, aby na další stěnu přesahovaly jen o cca 1 až 2 cm. Tento přesah pak na několika místech vodorovně nastřihněte, vyrovnáte tím případné nerovnosti navazujících stěn. Nový pruh tapety nalepte na tento přesah.

Za radiátory netapetujte

Plocha za radiátory se netapetuje, tapeta by měla za radiátor přesahovat jen o 10 až 15 cm.

Na stropy ve dvou

Stropy doporučujeme tapetovat ve dvojici.

Video návod pro lepení papírových fototapet

Teď už víte, jak nalepit vinylovou tapetu i jak si poradit s papírovou klasikou. Další užitečné návody na tapetování najdete tady.

Vyberte si tapety